+UPLOAD

Kokshetau

4 Hotels
No Hotel Rooms Score
1 Dostyk Hotel 110 7.70
2 GREEN Which Hotel 26 8.60
3 Plaza Hotel 13 8.80
4 Samruk Halal Hotel 7 7.10