+UPLOAD

Kazakhstan

17 Cities
No City Nr. Hotels
1 Astana 1048
2 Almaty 620
3 Karagandy 91
4 Petropavlovsk 87
5 Shymkent 62
6 Aqtöbe 45
7 Pavlodar 39
8 Atyraū 36
9 Aktau 33
10 Ustʼ-Kamenogorsk 28
11 Kostanay 26
12 Taraz 22
13 Borovoye 21
14 Qyzylorda 17
15 Semey 16
16 Uralsk 15
17 Kapchagay 7