+UPLOAD

Kazakhstan

17 Cities
No City Nr. Hotels
1 Astana 941
2 Almaty 761
3 Karagandy 133
4 Petropavlovsk 102
5 Aktobe 93
6 Shymkent 86
7 Aktau 74
8 Ustʼ-Kamenogorsk 53
9 Pavlodar 51
10 Atyraū 49
11 Kostanay 47
12 Uralsk 30
13 Taraz 26
14 Borovoye 23
15 Semey 18
16 Qyzylorda 17
17 Kapchagay 12