+UPLOAD

Kazakhstan

21 Cities
No City Nr. Hotels
1 Almaty 234
2 Astana 187
3 Ustʼ-Kamenogorsk 31
4 Aktau 29
5 Shymkent 27
6 Karagandy 26
7 Pavlodar 26
8 Atyraū 23
9 Kostanay 16
10 Aktobe 14
11 Uralsk 14
12 Taraz 13
13 Kokshetau 8
14 Petropavlovsk 8
15 Qyzylorda 8
16 Borovoye 6
17 Aksay 5
18 Semey 5
19 Shchūchīnsk 4
20 Kapchagay 3
21 Türkistan 3