+UPLOAD

Kazakhstan

17 Cities
No City Nr. Hotels
1 Astana 909
2 Almaty 592
3 Petropavlovsk 84
4 Karagandy 83
5 Shymkent 55
6 Aqtöbe 46
7 Pavlodar 37
8 Atyraū 35
9 Aktau 30
10 Ustʼ-Kamenogorsk 28
11 Kostanay 26
12 Borovoye 25
13 Taraz 21
14 Qyzylorda 14
15 Uralsk 12
16 Semey 11
17 Kapchagay 8