+UPLOAD

Kazakhstan

17 Cities
No City Nr. Hotels
1 Astana 1197
2 Almaty 623
3 Karagandy 93
4 Petropavlovsk 86
5 Shymkent 63
6 Aktobe 44
7 Pavlodar 39
8 Atyraū 37
9 Aktau 36
10 Ustʼ-Kamenogorsk 31
11 Kostanay 25
12 Borovoye 22
13 Taraz 20
14 Qyzylorda 16
15 Semey 16
16 Uralsk 16
17 Kapchagay 7