+UPLOAD

Kazakhstan

17 Cities
No City Nr. Hotels
1 Astana 1161
2 Almaty 619
3 Karagandy 94
4 Petropavlovsk 85
5 Shymkent 64
6 Aktobe 45
7 Pavlodar 42
8 Atyraū 37
9 Aktau 35
10 Ustʼ-Kamenogorsk 31
11 Kostanay 25
12 Borovoye 21
13 Taraz 20
14 Qyzylorda 16
15 Semey 16
16 Uralsk 16
17 Kapchagay 7