+UPLOAD

Kazakhstan

17 Cities
No City Nr. Hotels
1 Astana 911
2 Almaty 608
3 Karagandy 92
4 Petropavlovsk 90
5 Shymkent 68
6 Aqtöbe 56
7 Pavlodar 44
8 Aktau 41
9 Atyraū 37
10 Ustʼ-Kamenogorsk 37
11 Borovoye 31
12 Kostanay 31
13 Taraz 22
14 Uralsk 16
15 Semey 15
16 Qyzylorda 14
17 Kapchagay 12