+UPLOAD

Kazakhstan

20 Cities
No City Nr. Hotels
1 Almaty 259
2 Astana 207
3 Aktau 30
4 Shymkent 30
5 Ustʼ-Kamenogorsk 28
6 Karagandy 26
7 Atyraū 24
8 Pavlodar 24
9 Kostanay 17
10 Uralsk 17
11 Aktobe 15
12 Taraz 11
13 Qyzylorda 8
14 Petropavlovsk 7
15 Semey 7
16 Aksay 6
17 Borovoye 6
18 Türkistan 5
19 Shchūchīnsk 4
20 Kapchagay 3