+UPLOAD

Kazakhstan

21 Cities
No City Nr. Hotels
1 Almaty 259
2 Astana 207
3 Aktau 30
4 Shymkent 30
5 Ustʼ-Kamenogorsk 28
6 Karagandy 26
7 Atyraū 24
8 Pavlodar 24
9 Kostanay 17
10 Uralsk 17
11 Aktobe 15
12 Taraz 11
13 Qyzylorda 8
14 Kokshetau 7
15 Petropavlovsk 7
16 Semey 7
17 Aksay 6
18 Borovoye 6
19 Türkistan 5
20 Shchūchīnsk 4
21 Kapchagay 3