+UPLOAD

Kazakhstan

17 Cities
No City Nr. Hotels
1 Astana 821
2 Almaty 636
3 Karagandy 109
4 Petropavlovsk 87
5 Shymkent 70
6 Aqtöbe 63
7 Aktau 56
8 Pavlodar 41
9 Ustʼ-Kamenogorsk 41
10 Atyraū 39
11 Kostanay 33
12 Uralsk 28
13 Borovoye 23
14 Taraz 23
15 Qyzylorda 15
16 Semey 15
17 Kapchagay 12