+UPLOAD

Kazakhstan

21 Cities
No City Nr. Hotels
1 Almaty 246
2 Nur-Sultan 199
3 Karagandy 34
4 Shymkent 34
5 Ustʼ-Kamenogorsk 33
6 Aktau 29
7 Atyraū 25
8 Pavlodar 24
9 Aktobe 17
10 Kostanay 16
11 Taraz 14
12 Uralsk 14
13 Petropavlovsk 9
14 Kokshetau 8
15 Borovoye 6
16 Semey 6
17 Aksay 5
18 Qyzylorda 5
19 Shchūchīnsk 5
20 Türkistan 3
21 Kapchagay 2