+UPLOAD

Saudi Arabia

20 Cities
No City Nr. Hotels
1 Riyadh 826
2 Jeddah 569
3 Makkah 464
4 Al Madinah 235
5 Al Khobar 232
6 Taif 127
7 Buraydah 123
8 Dammam 123
9 Yanbu 94
10 Abha 84
11 Hail 64
12 Khamis Mushayt 63
13 Jazan 61
14 Tabuk 60
15 Al Jubail 51
16 Najran 33
17 Al Hofuf 27
18 Al Hada 26
19 Arar 19
20 Rabigh 11