+UPLOAD

Saudi Arabia

28 Cities
No City Nr. Hotels
1 Riyadh 361
2 Jeddah 312
3 Makkah 128
4 Al Khobar 126
5 Al Madinah 89
6 Dammam 68
7 Abha 63
8 Taif 60
9 Buraydah 51
10 Yanbu 42
11 Khamis Mushayt 28
12 Tabuk 27
13 Al Jubail 24
14 Jazan 24
15 Hail 19
16 Al Hofuf 18
17 Hafr Al Baten 18
18 Unayzah 17
19 Najran 12
20 Al Hada 9
21 Arar 9
22 Ţurayf 9
23 Al Baha 6
24 Half Moon Bay 6
25 Sakakah 5
26 Rabigh 4
27 Sharurah 4
28 Baljurashi 2