+UPLOAD

Saudi Arabia

20 Cities
No City Nr. Hotels
1 Riyadh 900
2 Jeddah 673
3 Makkah 434
4 Al Madinah 244
5 Al Khobar 233
6 Taif 155
7 Dammam 136
8 Buraydah 127
9 Yanbu 99
10 Abha 89
11 Khamis Mushayt 79
12 Tabuk 66
13 Hail 65
14 Jazan 62
15 Al Jubail 53
16 Al Hofuf 30
17 Arar 28
18 Najran 28
19 Al Hada 23
20 Rabigh 13