+UPLOAD

Saudi Arabia

20 Cities
No City Nr. Hotels
1 Riyadh 850
2 Jeddah 632
3 Makkah 382
4 Al Madinah 244
5 Al Khobar 230
6 Taif 145
7 Dammam 130
8 Buraydah 125
9 Yanbu 94
10 Abha 88
11 Khamis Mushayt 77
12 Tabuk 64
13 Hail 61
14 Jazan 61
15 Al Jubail 51
16 Al Hofuf 30
17 Najran 28
18 Arar 27
19 Al Hada 21
20 Rabigh 13