+UPLOAD

Saudi Arabia

20 Cities
No City Nr. Hotels
1 Riyadh 808
2 Jeddah 551
3 Makkah 398
4 Al Khobar 230
5 Al Madinah 228
6 Dammam 128
7 Buraydah 119
8 Taif 101
9 Yanbu 87
10 Abha 70
11 Hail 63
12 Khamis Mushayt 61
13 Jazan 58
14 Tabuk 56
15 Al Jubail 50
16 Najran 30
17 Al Hofuf 25
18 Al Hada 23
19 Arar 19
20 Rabigh 10