+UPLOAD

Saudi Arabia

20 Cities
No City Nr. Hotels
1 Riyadh 753
2 Jeddah 500
3 Makkah 363
4 Al Khobar 227
5 Al Madinah 201
6 Dammam 119
7 Buraydah 114
8 Taif 95
9 Yanbu 82
10 Hail 63
11 Abha 61
12 Khamis Mushayt 56
13 Jazan 55
14 Tabuk 53
15 Al Jubail 47
16 Al Hofuf 27
17 Najran 25
18 Al Hada 20
19 Arar 16
20 Rabigh 9