+UPLOAD

Saudi Arabia

20 Cities
No City Nr. Hotels
1 Riyadh 726
2 Jeddah 479
3 Makkah 352
4 Al Khobar 224
5 Al Madinah 192
6 Dammam 115
7 Buraydah 107
8 Taif 93
9 Yanbu 82
10 Hail 61
11 Abha 57
12 Jazan 55
13 Khamis Mushayt 55
14 Tabuk 54
15 Al Jubail 48
16 Al Hofuf 27
17 Najran 26
18 Al Hada 20
19 Arar 16
20 Rabigh 9