+UPLOAD

Yeysk

19 Hotels
No Hotel Rooms Score
1 Akvatoriya Leta Sport Club-Hotel 82 9.00
2 Parus Resort 75 7.80
3 Hotel Bristol 48 8.30
4 Otdykh Hotel 39 7.00
5 Tornado Hotel 34 7.60
6 Novinka Resort 32 8.30
7 Kamenka Hotel 24 8.20
8 Liliya Hotel 21 8.00
9 Vap Hotel 21 7.10
10 Guest House Tatiana 17 8.80
11 Hotel Primorskaya 13 7.20
12 Morskaya Hotel 12 9.30
13 Mini Hotel Oktyabrskaya 68 10 0.00
14 Mini Hotel Primorskiy 36 10 0.00
15 Ayvengo Hotel 9 6.50
16 Mini Hotel Berdyanskaya 56 9 9.30
17 Terrace Yeysk 2 8.00
18 Жильё для отдыхающих 2 0.00
19 Mini Hotel Berdyanskaya 54 1 0.00