+UPLOAD

Zhdanovichi

5 Hotels
No Hotel Rooms Score
1 Sanatoriy Lazurny 74 6.00
2 Hotel of Gymnastic health facilities of FPB 71 7.80
3 Ozdorovitelniy Center Svitanok 52 7.40
4 Drozdy Club 23 8.80
5 Mini pension-SPA 5 8.80