+UPLOAD

Gomel

15 Hotels
No Hotel Rooms Score
1 Turist Hotel 177 7.30
2 Gomel Hotel 155 7.90
3 AMAKS Vizit Hotel 87 7.90
4 Nadzeya Hotel 79 6.50
5 Park Hotel Zamkovy 42 9.30
6 Chisto Hotel 37 9.20
7 Paradise Hotel 34 9.10
8 Hotel Oktyabrskaya 30 7.90
9 Sozh Hotel 24 7.60
10 Circus 15 8.40
11 Hotel GOTSOR for Competitive Sports 13 8.60
12 Prestige Hotel 10 8.60
13 Villa Rosa 6 9.30
14 Hotel Sergeevskiy 5 7.30
15 Hotel Tsentralnaya 5 9.40