+UPLOAD

Brest

15 Hotels
No Hotel Rooms Score
1 Druzhba Hotel 165 6.20
2 Intourist Hotel 133 7.30
3 Belarus Hotel 116 7.00
4 Hotel Byg 77 7.20
5 Hotel Vesta 59 8.60
6 Hermitage Hotel 55 9.20
7 Molodezhnaya Hotel 39 8.50
8 Energiya Hotel 24 8.50
9 Yunost Hotel 24 8.10
10 Akvatel 19 8.60
11 Serebryaniy Taler Hotel 17 9.10
12 Stroitel Hotel 16 7.20
13 West Brest Hotel 11 9.20
14 Rynkauka Tourist Complex 9 8.90
15 House on Raduzhnaya 91 7 0.00