+UPLOAD

Goris

13 Hotels
No Hotel Rooms Score
1 Hotel Mina 38 7.80
2 Diana Hotel 37 7.80
3 Lara Hotel 24 8.30
4 Yegevnut Hotel 20 9.00
5 Christy Hotel 17 8.80
6 Mthnadzor 11 9.00
7 Zanger Hotel 10 8.80
8 Syuniq Hotel 7 6.70
9 Hotel MIRA 6 9.20
10 Mana Hotel 6 7.80
11 NarVar Hotel 6 7.10
12 Zorac Akhbyur Hotel 5 9.50
13 Ararat Hotel and Restaurant Complex 4 7.40